Länkar

-- flagga_fin.png

Utomhuspedagogik

Undervisningsministeriet

Social och hälsoministeriet

Forskningsinstitut i Tammefors

Fysisk aktivitet på recept/ förebyggande och behandlande hälsovård

Liikkumisresepti kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på dosering och typ av aktivitet

God medicinsk praxis är en enhet inom Läkarföreningen Duodecm, som utarbetar nationella evidensbaserade behandlingsrekommendationer.

”Fit for life”  / ”I form för livet programmet”  LIKES - Forskningsinstitutet för Idrott och Folkhälsa ansvarar för programmet. Det riksomfattande programmet I form för livet, IFFL (KKI på finska), hjälper över 40-åringar att börja motionera och förverkliga en fysiskt aktiv livsstil. Programmets målsättning är att förbättra den arbetsföra och den äldre befolkningens hälsa och välmående genom fysisk aktivitet i vardagen samt intressemotion."Fit for life” programmet har fått utmärkelser av WHO.

Skogsforskningsinstitutet (Metla) har under 10 år studerat (1997-2007) hur finländare rör sig en uppföljningen är påbörjad (2008-2011)

Recreational Use of Forests - Publications and articles from the LVVI-study and other recreation research 

Friluftsliv & Psykisk hälsa

 

Grönområden i städer/fysisk planläggning

Forest and human health

Rekommendation för främjande av motion i kommunerna

Tips på aktiviteter i närområdet

IUFRO

Nationalparker i Finland

Generellt

Suomen Latu (Finsk Friluftslivsorganisation) 

LTS - Finnish Society of Sport Science 

Institutionen för hälsa och välfärd 

Centret för hälsofrämjande

Finska Skogforskningsinstitut

Folkhälsan 

Universitetet i Tampere

Universitet i Jyväskylä

Finlands Svenska Idrott

Nuori Suomi